uczestnicyglaeriapliki do pobraniaarchiwumkontakt
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie zapraszam Państwa do udziału w XVII edycji Programu "Wojewódzki Lider Biznesu", którego celem jest wyróżnienie i promocja najlepiej rozwijających się firm naszego województwa, firm które osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, działających zgodnie z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami etyki w biznesie.

Program przyjmuje otwartą formułę dla wszystkich sektorów, adresowany jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, dla których priorytetem jest ciągły rozwój, poszerzanie zakresu swojej działalności przy jednoczesnym poszanowaniu praw swoich pracowników, klientów i kontrahentów.

Tworzenie pozytywnego obrazu naszego województwa jest wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców. Poprzez działania najlepszych z nich można udowodnić, że nasze fi rmy w niczym nie ustępują podmiotom gospodarczym funkcjonującym w innych częściach naszego kraju. Udział w Programie jest wyróżnieniem tych, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój gospodarki naszego regionu, przyczyniają się do upowszechniania pozytywnych wzorców oraz wpływają na ogólny wizerunek województwa.

Nad prawidłowym przebiegiem Programu pieczę sprawuje Kapituła, którą tworzą przedstawiciele instytucji skarbowych, ZUS, PIP, instytucji finansowych, przedstawiciele środowiska naukowego oraz samorządu gospodarczego. Zapraszam Państwa do realizacji tego jakże ważnego dla gospodarki naszego województwa przedsięwzięcia, które ma za zadanie promocję najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw naszego regionu.

W oczekiwaniu na Państwa udział pozostaję,

Prezes Zarządu RIG: Marek Wagner